امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - پنجاه و ششمین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1397/10/02)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر قاسم مقیمیمرخصی
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
دکتر علی ناصریماموریت
سیروس پاک فطرتحاضر
لیلا دودمانحاضر