امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - شصت و دومین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1397/11/07)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر قاسم مقیمیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریماموریت
دکتر علی ناصریحاضر
سیروس پاک فطرتحاضر
لیلا دودمانحاضر