امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - شصت و نهمین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1398/02/02)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر قاسم مقیمیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریمرخصی
دکتر علی ناصریحاضر
سیروس پاک فطرتحاضر
لیلا دودمانحاضر