امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - هفتاد و چهارمین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1398/03/05)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر قاسم مقیمیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریمرخصی
دکتر علی ناصریحاضر
سیروس پاک فطرتغایب
لیلا دودمانمرخصی