امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - هفتاد و ششمین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1398/03/19)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر قاسم مقیمیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
دکتر علی ناصریماموریت
سیروس پاک فطرتغایب
لیلا دودمانماموریت
سعید نظریحاضر