امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - هفتاد و هشتمین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1398/04/02)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر قاسم مقیمیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
دکتر علی ناصریمرخصی
لیلا دودمانمرخصی
سعید نظریمرخصی