امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - هشتادمین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1398/04/16)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر قاسم مقیمیمرخصی
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
لیلا دودمانحاضر
سعید نظریحاضر