امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - هشتاد و یکمین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1398/04/23)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر قاسم مقیمیحاضر
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
لیلا دودمانحاضر
سعید نظریحاضر