امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - هشتاد و هفتمین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1398/06/24)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر قاسم مقیمیحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
سعید نظریحاضر
احمد تنوریحاضر