امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - نود و یکمین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1398/07/21)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر علی ناصریحاضر
سعید نظریحاضر
محمد تقی تذرویحاضر
دکتر قاسم مقیمیحاضر
احمد تنوریحاضر