امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری - نود و ششمین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری (1398/08/26)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
دکتر علی ناصریحاضر
سعید نظریحاضر
محمد تقی تذرویحاضر
دکتر قاسم مقیمیغایب
احمد تنوریغایب