امروز: چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری

عنوانتاریخمشاهده
شصت و نهمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1398/07/13
شصت و ششمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1398/04/23
شصت و پنجمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1398/04/09
شصت و چهارمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1398/04/02
شصت و سومین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1398/03/19
شصت ودومین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1398/03/05
سومين جلسه مشترك كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري، كميسيون عمران، حمل و نقل و ترافيك و كميسيون برنامه و بودجه، امورحقوقي و املاك شورا1398/02/17
دومين جلسه مشترك و فوق‌العاده كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري، كميسيون عمران، حمل و نقل و ترافيك و كميسيون برنامه و بودجه، امورحقوقي و املاك شورا1398/02/14
جلسه مشترك و فوق‌العاده كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري، كميسيون عمران، حمل و نقل و ترافيك و كميسيون برنامه و بودجه، امورحقوقي و املاك شورا درخصوص لايحه دوچرخه1398/02/11
پنجاه و هشتمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/12/15
پنجاه و هفتمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/12/12
پنجاه و ششمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/11/25
پنجاه و پنجمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/11/14
پنجاه و چهارمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/11/07
پنجاه و سومین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/10/30
پنجاه و دومین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/10/26
پنجاه و یکمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/10/16
پنجاهمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/10/02
چهل و نهمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/09/18
چهل و هشتمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/09/11
چهل و هفتمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/08/27
چهل و ششمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/08/23
چهل و پنجمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/08/12
چهل و چهارمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/07/28
چهل و سومین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/07/18
چهل و دومین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/07/11
چهل و یکمین جلسه عادی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری1397/07/05