امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون گردشگری و زیارت - پنجاه و سومین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت (1397/07/23)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سولماز دهقانیماموریت
لیلا دودمانحاضر
احمد تنوریحاضر