امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون گردشگری و زیارت - شصت و سومین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت (1397/10/24)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سولماز دهقانیحاضر
لیلا دودمانمرخصی
احمد تنوریحاضر