امروز: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون گردشگری و زیارت - هفتاد و سومین جلسه عادی کمیسیون گردشگری و زیارت (1398/02/04)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سولماز دهقانیحاضر
لیلا دودمانمرخصی
احمد تنوریغایب