امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - بیستمین جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی (1397/12/04)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سیداحمدرضا دستغیبحاضر
دکتر قاسم مقیمیحاضر
مهندس نواب قائدیحاضر
احمد تنوریحاضر
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سولماز دهقانیحاضر
نوذر امامیحاضر
سینا بنی زمانیحاضر