امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - بیست و ششمین جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی (1398/02/28)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سیداحمدرضا دستغیبحاضر
دکتر قاسم مقیمیحاضر
مهندس نواب قائدیحاضر
احمد تنوریحاضر
سیدعبدالرزاق موسویمرخصی
سولماز دهقانیحاضر
نوذر امامیحاضر
سینا بنی زمانیحاضر