امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - سیمین جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی (1398/07/10)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سیداحمدرضا دستغیبغایب
دکتر قاسم مقیمیغایب
مهندس نواب قائدیحاضر
احمد تنوریغایب
سیدعبدالرزاق موسویغایب
سولماز دهقانیحاضر
نوذر امامیحاضر
سینا بنی زمانیغایب
لیلا دودمانحاضر
سعید نظریحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
مهندس ابراهیم صبوریحاضر