امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - سی ویکمین جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی (1398/07/29)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سیداحمدرضا دستغیبغایب
دکتر قاسم مقیمیغایب
مهندس نواب قائدیحاضر
احمد تنوریغایب
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سولماز دهقانیغایب
نوذر امامیحاضر
سینا بنی زمانیحاضر
لیلا دودمانغایب
سعید نظریحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
مهندس ابراهیم صبوریحاضر