امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها - سی و دومین جلسه کمیسیون تلفیق (1398/08/20)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سیداحمدرضا دستغیبحاضر
دکتر قاسم مقیمیحاضر
مهندس نواب قائدیحاضر
احمد تنوریغایب
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
سولماز دهقانیغایب
نوذر امامیحاضر
سینا بنی زمانیحاضر
لیلا دودمانحاضر
سعید نظریحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
مهندس ابراهیم صبوریحاضر