امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون کمیسیون هوشمندسازی و فن آوری اطلاعات - پانزدهمین جلسه کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز (1398/11/07)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
لیلا دودمانحاضر
سعید نظریحاضر
مهندس نواب قائدیحاضر
احمد تنوریغایب
مهندس ابراهیم صبوریغایب