امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون کمیسیون هوشمندسازی و فن آوری اطلاعات - شانزدهمین جلسه کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز (1398/11/14)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
لیلا دودمانحاضر
سعید نظریغایب
مهندس نواب قائدیحاضر
احمد تنوریحاضر
مهندس ابراهیم صبوریحاضر