امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون کمیسیون هوشمندسازی و فن آوری اطلاعات - هفدهمین جلسه کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز (1398/11/16)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
لیلا دودمانحاضر
سعید نظریغایب
مهندس نواب قائدیغایب
احمد تنوریغایب
مهندس ابراهیم صبوریحاضر