امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون کمیسیون هوشمندسازی و فن آوری اطلاعات - هجدهمین جلسه کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شیراز (1398/11/19)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
لیلا دودمانحاضر
سعید نظریحاضر
مهندس نواب قائدیغایب
احمد تنوریغایب
مهندس ابراهیم صبوریحاضر