امروز: جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز

*** هیچ آیتمی ثبت نشده است ***