امروز: جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب اعضای کمیسیون کمیسیون سومین حرمین اهل بیت (ع)، گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز

*** هیچ آیتمی ثبت نشده است ***