امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - نودو‌‌یکمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا (49512/98/د) (1398/07/14)


فایلعنوان
نودو‌‌یکمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورانودو‌‌یکمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا