امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - نود و دومین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا (49478/98/د) (1398/07/15)


فایلعنوان
نود و دومین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورانود و دومین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا