امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - نودوسومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (49824/98/د) (1398/07/28)


فایلعنوان
نودوسومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورانودوسومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا