امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - نودوچهارمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (50013/98/د) (1398/08/12)


فایلعنوان
نودوچهارمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورانودوچهارمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا