امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - نود و هفتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (50831/9/د) (1398/09/17)


فایلعنوان
نود و هفتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورانود و هفتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا