امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - نود و نهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (51095/98/د) (1398/10/01)


فایلعنوان
نود و نهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورانود و نهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا