امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و يكمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (51372/98/د) (1398/10/08)


فایلعنوان
صد و يكمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و يكمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا