امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و دومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (51688/98/د) (1398/10/22)


فایلعنوان
صد و دومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و دومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا