امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و سومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (51729/98/د) (1398/10/29)


فایلعنوان
صد و سومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و سومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا