امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و پنجمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (52110/98/د) (1398/11/15)


فایلعنوان
صد و پنجمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و پنجمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا