امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و هفتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (52649/98/د) (1398/12/21)


فایلعنوان
صد و هفتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و هفتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا