امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و هشتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (45/99/د) (1399/01/17)


فایلعنوان
صد و هشتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و هشتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا