امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و دهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (257/99/د) (1399/01/31)


فایلعنوان
صد و دهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و دهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا