امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و دوازدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (391/99/د) (1399/02/14)


فایلعنوان
صد و دوازدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و دوازدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا