امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و سيزدهين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (629/99/د) (1399/02/21)


فایلعنوان
صد و سيزدهين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و سيزدهين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا