امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و چهاردهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (719/99/د) (1399/02/30)


فایلعنوان
صد و چهاردهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و چهاردهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا