امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد وشانزدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (1220/99/د) (1399/03/18)


فایلعنوان
صد وشانزدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد وشانزدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا