امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و هفدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (1416/99/د) (1399/03/25)


فایلعنوان
صد و هفدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و هفدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا