امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و هجدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (1577/99/د) (1399/03/31)


فایلعنوان
صد و هجدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و هجدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا