امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و نوزدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (1578/99/د) (1399/04/01)


فایلعنوان
صد و نوزدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و نوزدهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا