امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و بيستمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (1755/99/د) (1399/04/08)


فایلعنوان
صد و بيستمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و بيستمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا