امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و بيست و يكمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (1876/99/د) (1399/04/15)


فایلعنوان
صد و بيست و يكمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و بيست و يكمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا