امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و بيست وهفتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (2845/99/د) (1399/06/02)


فایلعنوان
صد و بيست وهفتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و بيست وهفتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا