امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی - صد و بيست و نهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا (3321/99/د) (1399/06/23)


فایلعنوان
صد و بيست و نهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شوراصد و بيست و نهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا